Contracte, Infrastructură și Exproprieri

Echipa de avocați a Rațiu & Partners deține o vastă experiență în prestarea de servicii juridice legate de problematici din domeniul contractual în general (civil, administrativ, muncii), precum și în ceea ce privește contractele specifice de infrastructură sau în materia exproprierilor.

Expertiza avocatilor nostri acopera atat interpretarea prevederilor legislatiei romane, cat si a directivelor europene in materia achizitiilor publice si are la baza intelegerea aprofundata a regulilor si principiilor acestui domeniu, dublata de cunoasterea la zi a practicii decizionale a instantelor nationale si europene si a jurisdictiei administrative competente din Romania – Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC).

Serviciile juridice oferite includ:

Sub atenta coordonare a lui Gheorghe NĂSTASE, avocat cu expertiză solidă în materie contractuală, echipa Rațiu & Partners oferă servicii de consultanță și asistență juridică pentru redactarea, negocierea, amendarea și încetarea unor contracte de anvergură, cum ar fi contractele de privatizare, contracte de credit, contracte de infrastructură, precum și în ceea ce privește procedurile de expropriere și acordarea de despăgubiri.

În materie contractuală, avocații Rațiu & Partners oferă servicii juridice legate de conceperea și redactarea contractelor, negocierea clauzelor contractuale, redactarea și revizuirea corespondenței contractuale, redactarea și negocierea acte adiționale etc.

În materia infrastructurii, avocații Rațiu & Partners evaluează și formulează opinii juridice cu privire la impedimentele apărute în executarea contractelor și propune soluții menite a bloca escaladarea neînțelegerilor între părți și apariția unor litigii.

În materia exproprierii, avocații Rațiu & Partners oferă consultanță, asistență și reprezentare juridică atât entităților expropriatoare pentru asigurarea legalității procedurilor, cât și persoanelor expropriate în vederea obținerii unei juste despăgubiri.

Avocați specializați

Coordonatorul Departamentului Contracte, Infrastructură și Exproprieri