Fiscalitate, Imobiliare și Societăți

Echipa de avocați a Rațiu & Partners deține o vastă experiență în prestarea de servicii juridice legate de problematici din domeniile fiscalității, imobiliar și societar, tratate separat sau integrat.

Beneficiind de expertiza in dreptul fiscal european si international inclusiv reglementari contabile si jurisprudenta relevanta a Curtii Europene de Justitie, RATIU & RATIU ofera asistenta juridica in toate aspectele legate de determinarea taxelor si impozitelor in Romania.

In baza unei cooperari stabilite cu firme de consultanta fiscala internationala de renume oferim si servicii de planificare fiscala a investitiilor in vederea obtinerii unui profit maxim de catre comerciantii din Romania prin evitarea dublei impuneri in cazul desfasurarii de activitati economice in mai mult de un stat.

Serviciile juridice oferite includ:

Sub atenta coordonare a Lect. Univ. Dr. Marilena ENE, echipa Rațiu & Partners oferă servicii de consultanță și asistență juridică în cele mai importante aspecte legate de viața unei societăți private: organizarea internă, patrimoniul imobiliar și fiscalitatea. Aceste servicii de consultanță și asistență juridică pot fi prestate într-o manieră integrată și se pot concretiza în realizarea unor rapoarte de due diligence asupra societății în ansamblul său sau asupra unor imobile privite individual sau pot fi prestate punctual conform cerințelor formulate de client în acest sens.

În materie de fiscalitate, avocații Rațiu & Partners oferă servicii juridice în ceea ce privește modul de stabilire a impozitelor, aplicarea convențiilor de evitare a dublei impuneri, planificare fiscală a investițiilor, taxarea importurilor, contestarea deciziilor de impunere etc.

În materie imobiliară, avocații Rațiu & Partners oferă servicii legate de verificarea situației juridice a imobilelor, structurarea tranzacțiilor imobiliare și redactarea cadrului contractual, negocierea clauzelor contractuale asistarea în fața notarilor publici și a altor entități relevante etc.

În materie societară, avocații Rațiu & Partners oferă servicii juridice legate de redactarea și modificarea actelor constitutive, înființarea și înregistrarea societăților, redactarea și modificarea regulamentelor și procedurilor interne ale societății, luarea și înregistrarea hotărârilor și deciziilor forurilor de conducere a societății, divizări, fuziuni, achiziții etc.

Avocați specializați

Coordinator of Taxation, Real Estate and Companies Department