Termeni și condiții

1. Informatii generale

1.1. Prezentul document stabilește termenii și condițiile care guvernează utilizarea website-ului rațiu.ro.

1.2. Vizitarea website-ului rațiu.ro implică acceptarea prezenților Termeni și Condiții. Pentru folosirea în bune condiții a website-ului, vă adresăm rugămintea de a citi cu atenție și în integralitate acești Termeni și Condiții.

1.3. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții sau ale site-ului rațiu.ro fără o notificare prealabilă, aceste modificări devenind obligatorii și cu efect imediat pentru toți vizitatorii website-ului. Aveți responsabilitatea de a citi cu regularitate Termenii și Condițiile website-ului nostru, de fiecare dată urmând a se aplica acea versiune în vigoare la momentul utilizării website-ului.

1.4. Informații despre companie:

Societatea Profesională de Avocaţi cu Răspundere Limitată „RAŢIU & RAŢIU” (RAȚIU&RAȚIU S.P.A.R.L.), cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Elena Văcărescu, nr. 15A, etaj 6, ap. 18, Sector 1 şi adresă de corespondenţă şi de contact în Bulevardul Mircea Eliade nr. 18, intrarea B, etaj 6, sector 1, Bucureşti, cod unic de înregistrare RO14559267, având cont deschis la Banca Unicredit Bank, IBAN:  RO51BACX0000000120033310, reprezentată legal prin Conf.univ.dr. Monica Amalia Rațiu, în calitate de avocat asociat coordonator.

1.5. În utilizarea facilităților și serviciilor oferite prin intermediul website-ul nostru, veți furniza, atunci când vă vor fi solicitate, doar informații reale, corecte, actuale și complete, pe care ne autorizați să le folosim exclusiv în scopul pentru care ați fost de acord să ni le puneți la dispoziție. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dumneavoastră personale. În situația în care vom considera că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a bloca  accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fară nicio notificare prealabilă.

Astfel, RAȚIU&RAȚIU S.P.A.R.L. își rezervă dreptul de a refuza accesul unor utilizatori la o parte sau la toate funcțiile website-ului în cazul în care, în baza conduitei sau a activității de pe site, va considera că utilizatorul în cauză ar putea prejudicia prin acțiunile sale interesele RAȚIU&RAȚIU S.P.A.R.L.. Riscurile evaluate pot fi reprezentate de: transmiterea de solicitări de servicii pe baza unor informații/identități false, orice acțiuni desfășurate cu rea credință și care periclitează/afectează/fraudează performanțele sistemului nostru informatic etc. În funcție de gravitatea riscului evaluat, RAȚIU&RAȚIU S.P.A.R.L. își rezervă dreptul de a informa autoritățile competente, spre a dispune măsurile care se impun.

În oricare dintre aceste cazuri, utilizatorul se poate adresa RAȚIU&RAȚIU S.P.A.R.L. pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea restricțiilor în cauză.

2. Proprietate intelectuala

2.1. Întregul conținut al website-ului rațiu.ro este proprietatea RAȚIU&RAȚIU S.P.A.R.L. și este protejat de legislația privind protecția drepturilor de autor.

2.2. Toate drepturile de autor, mărcile înregistrate și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra tuturor materialelor sau informațiilor conținute de acest website (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe, logo-uri, baze de date) ne aparțin în mod exclusiv nouă sau partenerilor noștri și sunt protejate de legile privind drepturile de proprietate intelectuală. Folosirea acestor materiale sau informații este permisă numai cu acordul nostru prealabil. Este interzisă reproducerea parțială sau totală a conținutului, designului sau a componentelor acestui website.

3. Securitatea datelor personale

3.1. Protecția datelor cu caracter personal reprezintă pentru noi o prioritate, atât în relația cu clienții noștri, cât și în relația cu proprii angajați și colaboratori. În acest sens, întreprindem în mod constant măsuri pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm în desfășurarea activității noastre curente, asigurându-ne că respectăm principiile legale în materie, în special cele prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor și de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. După cum deja cunoașteți, scopul principal al Regulamentului și al legii 677 este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere, care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

3.2. În acest context, RAȚIU&RAȚIU S.P.A.R.L. garantează că accesul la datele cu caracter personal este acordat doar angajaților și colaboratorilor săi contractați pentru servicii suport, în limitele stabilite prin fișa postului sau prin dispoziții contractuale precise și doar în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin. Avem o politică strictă de protecție a datelor cu caracter personal și ne asigurăm constant că salariații și colaboratorii noștri conștientizează importanța acestui subiect și riscurile la care se expun sau pot expune compania în cazul unei eventuale nerespectări a securității datelor cu caracter personal.

3.3. De asemenea, dorim să cunoașteți că datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt stocate pe sistemele noastre informatice, care beneficiază de un nivel adecvat de securitate, sau pe documente în format fizic, arhivate în condiții optime de securitate.

3.4. Când efectuăm operațiuni de prelucrare de date cu caracter personal, ne asigurăm că respectăm un nivel adecvat de protecție a acestora și întreprindem toate măsurile necesare în vederea asigurării confidentialitatii lor.

3.5. RAȚIU&RAȚIU S.P.A.R.L., în calitate de autor/proprietar/administrator al site-ului rațiu.ro asigură și respectă, în condițiile legii, păstrarea confidențialitatii datelor cu caracter personal ale utilizatorilor și dreptul acestora la protecția vieții private. Această obligație nu se aplică în cazul informațiilor dezvăluite deliberat de către utilizatori unor terțe părți, mai înainte sau ulterior punerii lor la dispoziția noastră.

3.6. Gestionarea datelor cu caracter personal se face de către RAȚIU&RAȚIU S.P.A.R.L. în deplină conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, respectiv cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal, în limba engleză General Data Protection Regulation – GDPR) și ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. RAȚIU&RAȚIU S.P.A.R.L. își asumă prevederile legislative aplicabile și se obligă să prelucreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile declarate datele cu caracter personal care sunt/i-au fost furnizate de către dumnevoastră.

3.7. Colectarea datelor cu caracter personal. RAȚIU&RAȚIU S.P.A.R.L. colectează date cu caracter personal numai cu acordul dumneavoastră, prin furnizarea acestora în mod voluntar prin intermediul website-ului rațiu.ro prin accesarea formularului de contact. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către RAȚIU&RAȚIU S.P.A.R.L. în scopurile și în condițiile din prezentul document și nu vor fi comunicate niciunei terțe persoane, cu excepția colaboratorilor noștri contractați pentru servicii suport, în limitele stabilite prin dispoziții contractuale precise și autorităților publice ale statului, la solicitarea acestora, în condițiile legii.

3.8. Următoarele date cu caracter personal sunt colectate și prelucrate:

 • Nume, prenume
 • Detalii de contact – adresa de email

3.9. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării de către RAȚIU&RAȚIU S.P.A.R.L. a serviciilor specifice și/sau a îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare. De asemenea, confirmăm faptul că nu solicităm, nu colectăm și prin urmare nu prelucrăm date cu caracter special cum ar fi orientarea politică, orientarea religioasă, orientarea sexuală, date medicale etc.

3.10. De asemenea, RAȚIU&RAȚIU S.P.A.R.L. folosește pe site-ul rațiu.ro sisteme de analiză a traficului, precum Google Analytics, ce colectează informații despre paginile accesate în interiorul site-ului (care însă nu identifică utilizatorii individuali), inclusiv următoarele informații cu caracter tehnic: adresa IP de la care site-ul este vizitat, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, tipul de dispozitiv utilizat pentru vizitarea site-ului. De asemenea rațiu.ro folosește module cookie pentru stocarea temporară a unor informații anonimizate, fară legătură cu datele cu caracter personal, în vederea asigurării funcționalităților website-ului, a informațiilor conținute în acesta, pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și pentru a face experiența vizitatorului una eficientă și de valoare.

3.11. Datele cu caracter personal colectate și informațiile de bază menționate mai sus sunt folosite în următoarele scopuri:

3.11.1. Pentru analize statistice și de marketing

3.11.2. Pentru reclamă și publicitate, inclusiv marketing direct și efectuarea de comunicări comerciale (newsletter) pentru serviciile RAȚIU&RAȚIU S.P.A.R.L.;

3.11.3. Pentru transmiterea de comunicări (newsletter) pe teme de interes din domeniul nostru de activitate;

3.11.4. Pentru transmiterea de comunicări (newsletter) legate de concursuri, loterii publicitare, promoții, acordarea unor bonificații către clienți sau a unor beneficii în cadrul unor campanii promoționale, asigurarea accesului la forumuri sau alte secțiuni ale website-ului;

3.11.5. Pentru monitorizarea traficului și îmbunătățirea serviciilor noastre;

3.11.6. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al RAȚIU&RAȚIU S.P.A.R.L. de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin formularea de răspunsuri la diferite întrebări, comentarii, reclamații;

3.11.7. Pentru apărarea intereselor noastre legitime (protejarea în fața riscului atacurilor cibernetice, prevenirea și reclamarea fraudelor etc.).

3.12. Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați vor fi prelucrate strict în scopurile pentru care au fost colectate, respectiv în vederea derulării raporturilor de colaborare dintre noi, pe baze contractuale sau pur convenționale.

3.13. Tuturor persoanelor care vizitează website-ul rațiu.ro le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) nr. 679/2016. Astfel, beneficiați de următoarele drepturi, pe care le puteți exercita oricând, trimițându-ne un email în acest sens la adresa lawoffice@rațiu.ro, precizând numele dumneavoastră, adresa poștală sau de e-mail (în funcție de modalitatea prin care doriți să comunicam), numărul dumneavoastră de telefon precum și scopul cererii:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces);
 • Dreptul de a solicita rectificarea (actualizarea/corectarea) datelor inexacte sau completarea datelor incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere);
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării);
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor);
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție);
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului);
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă apreciați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere).

Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum 30 de zile, cu excepția cazului în care vom avea nevoie de un timp mai îndelungat, caz în care vă vom înștiință despre această împrejurare.

3.14. Pe lângă drepturile menționate mai sus, orice vizitator care deține un cont de client pe website-ul nostru poate accesa zona de administrare cont, având posibilitatea:

3.14.1. Să corecteze datele înregistrate;

3.14.2. Să genereze un raport pe e-mail cu datele existente în baza de date a website-ului;

3.14.3. Să solicite ștergerea contului;

3.14.4. Să opteze pentru Abonare/Dezabonare la Newsletter, folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

3.15. Durata pentru care vă prelucram datele

RAȚIU&RAȚIU S.P.A.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata existenței consimțământului dumneavoastră, cât timp aveți un profil activ pe site-ul rațiu.ro, precum și ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv dispozițiile referitoare la arhivare.

3.16. Autoritatea competentă

În vederea exercitării dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, vă puteți adresa autorității de supraveghere pentru protecția datelor, folosind următoarele date de contact:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Site web: www.dataprotection.ro

4. Politica privind cookies

4.1. Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet rațiu.ro. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor pe care le folosim.

4.2. Care este politica noastră privind cookie-urile?

Folosim cookie-uri atunci când accesați/utilizați website-ul rațiu.ro.

4.3. Un cookie HTTP (internet cookie) este un fișier de dimensiuni foarte mici, stocat pe computerul/dispozitivul mobil (telefon, tabletă etc.) cu care utilizatorul accesează Internet-ul. Fișierele cookie sunt fișiere pasive complet inofensive, care nu pot accesa informații aflate pe dispozitivele utilizatorului. Aceste fișiere sunt stocate printr-o solicitare trimisă browserului în momentul în care se accesează un site care folosește module cookie. Browser-ul poate fi configurat să nu accepte module cookie.

4.4. Fișierele cookie sunt formate din două părți: numele cookie (fiserului) și conținutul acestuia. Conținutul este criptat și conține date despre diverse variabile ale site-ului accesat. Durata de existență a unui cookie este foarte bine determinată printr-un termen de expirare, la finalul căruia cookie-ul este șters automat. Tehnic, doar site-ul care a stocat cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe site-ul respectiv.

4.5. Vă informăm că folosim module cookie strict pentru asigurarea funcționalității sistemelor noastre online (site-uri) și pentru analiza anonomizata a traficului web în vederea îmbunătățirii experienței de utilizare a sistemelor online.

4.6. De ce folosim module cookie?

Folosim module cookie proprii pentru a asigura funcționalitatea sistemelor noastre online. De asemenea, folosim și sisteme de analiză și audit al traficului oferite de Google Analytics. Google Analytics colectează anumite date cu caracter personal cum ar fi: sexul, vârsta, interesele și alte informații demografice, cât de des vizitați sistemele noastre online (site-uri), ce pagini web vizitați și ce alte site-uri ați mai folosit înainte să ajungeți pe oricare dintre sistemele noastre online. Google Analytics colectează doar adresa de IP folosită de utilizator la data vizitei și cu care acesta vizitează oricare dintre sistemele noastre online (site-uri); Google Analytics nu colectează numele sau orice altă informație prin care puteți fi identificat. RAȚIU&RAȚIU S.P.A.R.L. nu combină informațiile furnizate de Google Analytics cu datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm. Google Analytics utilizează module cookie persistente pe dispozitivul utilizatorului pentru a-l putea identifica drept utilizator unic în momentul în care acesta vizitează oricare dintre sistemele noastre online (site-uri), însă aceste cookie-uri sunt acesibile doar de către Google și nu pot fi folosite de nimeni altcineva decât de Google. Pentru mai multe detalii despre modul în care Google prelucrează datele dumneavoastră, vă rugăm să accesați politica Google: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Scopul utilizării de către RAȚIU&RAȚIU S.P.A.R.L. a serviciilor Google Analytics este strict pentru analize de trafic online și pentru îmbunătățirea utilizabilității sistemelor noastre online.

Dacă nu doriți ca traficul pe care îl desfășurați pe oricare dintre sistemele noastre online să fie analizat prin Google Analytics, vă rugăm să folosiți sistemul de opt-out oferit de Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

4.7. Mai putem folosi module cookie și pentru:

 • Identificarea paginilor web vizitate
 • Pentru analiza traficului web (anonimizat)
 • Reamintirea preferințelor și configurațiilor dumneavoastră, precum și a datelor de autentificare
 • Pentru a putea să distribuim anumite părți ale paginilor noastre web pe rețele sociale
 • Urmărirea conversiilor prin Facebook sau Google Adwords

4.8. Modulele cookie utilizate de RAȚIU&RAȚIU S.P.A.R.L. pe sistemele sale online (site-uri) nu stochează informații cu caracter personal și nu pot fi folosite pentru identificarea personală a utilizatorilor de internet. De asemenea, conținutul acestor cookie-uri este anonimizat și stocat în formă criptata în orice moment.

4.9. Ce module cookie folosim?

Cookie de sesiune. Aceste cookie-uri permit serverelor noastre să răspundă diverselor solicitări/acțiuni pe care le desfășurați în timp ce navigați pe sistemele noastre online. De exemplu, permite serverului să păstreze datele introduse online, de la o pagina la alta. Fară aceste cookie-uri, sistemele noastre online nu pot funcționă. După închiderea browserului, aceste cookie-uri sunt șterse automat.

Cookie-uri funcționale. Aceste cookie-uri sunt necesare pentru funcționarea corectă și corespunzătoare a sistemelor noastre online (site-uri), cum ar fi autentificarea, validarea datelor etc. Aceste cookie-uri pot fi dezactivate din setările browserului pe care îl folosiți. Dezactivarea lor poate însă face nefuncționale parțial sau total sistemele noastre online, deci nu le veți putea utiliza.

Cooki-uri persistente. Aceste cookie-uri sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră pentru o perioadă mai lungă de timp (maxim 90 de zile) și sunt utilizate pentru asigurarea funcționalității anumitor componente ale sistemelor noastre online, cum ar fi menținerea produselor de asigurare în coșul de cumpărături dacă din anumite motive nu ați finalizat comanda. În cazul în care vizitați sistemele noastre online folosind linkuri afiliate (de la alte site-uri cu care noi derulăm programe de marketing afiliat) atunci putem folosi un cookie persistent pentru a ține minte tranzacția respectivă. Acest cookie este șters automat după 90 de zile.

Cookie-uri de urmărire a conversiilor. Atunci când vizitați sistemele noastre online (site-uri) folosind reclamele noastre distribuite prin Google Adwords sau Facebook Ads, folosim module cookie de evidențiere și urmărire a conversiilor (conversie înseamnă în acest document finalizarea unei comenzi online). Aceste informații sunt disponibile la nivel agregat și anonimizat, neputand fi folosite pentru identificarea dumneavoastră personală. Utilizăm urmărirea conversiilor doar pentru a evalua și îmbunătăți eficiența reclamelor noastre distribuite prin Google Adwords sau Facebook Ads. În nici un caz nu colectăm, procesăm sau comunicăm prin aceste cookie-uri date cu caracter personal prin care puteți fi identificat.

4.10. Care sunt opțiunile dumneavoastră legate de modulele cookie?

Vă puteți configura browserul pentru a accepta toate modulele cookie, a respinge toate modulele cookie sau pentru a vă atenționa atunci când este setat un cookie. Vă rugăm să consultați meniul Help al browser-ului pentru a afla cum puteți modifica preferințele privind modulele cookie. Dacă alegeți să respingeți toate modulele cookie este posibil să nu mai puteți utiliza corect și satisfăcător sistemele noastre online.

5. Utilizarea pluginurilor sociale facebook si a altor servicii facebook

5.1. Pe website-ul nostru pot fi utilizate, în anumite cazuri, unele pluginuri ale rețelei sociale www.facebook.com (“Facebook”). Facebook este operat de compania Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, în SUA.

5.2. Dacă vizitați un site web care conține un astfel de plugin, browserul dumneavoastră stabilește o conexiune directă cu serverele Facebook. Nu avem nicio influență asupra cantității de date pe care Facebook le colectează cu ajutorul acestui plugin. În acest sens vă informăm următoarele:

 • prin intermediul pluginurilor, Facebook primește informații referitoare la paginile pe care le-ați accesat vizitând site-ul nostru, doar dacă sunteți conectați la Facebook în sesiunea de lucru a browserului dumneavoastră. În acest fel, Facebook poate atribui activitatea pe care o desfășurați pe site-ul nostru în contul dumneavoastră Facebook. Dacă interacționați cu pluginurile, de exemplu, apăsați butonul Like sau lăsați un comentariu, informațiile corespunzătoare sunt transmise direct de pe browserul dumneavoastră Facebook și stocate acolo. Dacă nu sunteți membru al Facebook, există totuși posibilitatea ca Facebook să afle și să stocheze adresa IP și, dacă este necesar, informații suplimentare despre browserul pe care îl utilizați, însă acestea nu pot fi în nici un fel atribuite contului dumneavoastră de Facebook (atât timp cât nu sunteți conectat la rețeaua socială).
 • În anumite condiții este posibil să folosim serviciile Facebook care permit utilizarea datelor pentru afișarea optimizată a materialelor publicitare (de exemplu anunțurile banner) și evaluarea publicității. Pentru mai multe informații despre funcționarea Facebook social plugins, și informații despre prelucrarea și utilizarea datelor în scopuri publicitare, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate Facebook: www.facebook.com/about/privacy/. De asemenea, veți găsi acolo și informații despre cum să restricționați sau să excludeți utilizarea datelor dumneavoastră în scopuri publicitare în rețeaua Facebook.
 • Dacă sunteți membru al Facebook și nu doriți ca Facebook să colecteze date despre dumneavoastră prin intermediul site-ului nostru, trebuie să vă deconectați de la Facebook înainte de a vizita site-ul nostru.
 • De asemenea, este, posibil să blocați plug-în-urile Facebook cu programe de completare (extensii) pentru browserul dumneavoastră, de exemplu prin “AdBlocker”, “Facebook blocker”.

6. Raspundere si declinarea raspunderii

6.1. RAȚIU&RAȚIU S.P.A.R.L. nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru vreuna dintre situațiile enumerate mai jos:

6.1.1. erori de funcționare a rețelelor de internet care pot afecta utilizarea website-ului;

6.1.2. imposibilitatea de utilizare a website-ului;

6.1.3. erori survenite în dispozitivele responsabile de buna funcționare a liniilor de comunicație dintre vizitator și RAȚIU&RAȚIU S.P.A.R.L.;

6.1.4. pierderea de documente (în format tipărit sau electronic) sau date informatice;

6.1.5. funcționarea necorespunzătoare a oricăror programe software;

6.1.6. blocaje de orice fel rezultate din furnizarea unor date eronate sau incomplete în cursul completării profilurilor de vizitator;

6.1.7. erori tehnice și/sau umane de orice fel;

6.1.8. cazuri de forță majoră sau evenimente ce nu sunt sub controlul acesteia, caz în care termenele asumate vor fi prelungite în mod corespunzător;

6.1.9. fraude comise de către terți în detrimentul oricărui utilizator;

6.1.10. orice prejudiciu direct sau indirect cauzat de utilizarea website-ului, indiferent de motiv.

6.2. Niciun conținut transmis vizitatorilor prin orice mijloc de comunicare sau dobândit de aceștia prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea RAȚIU&RAȚIU S.P.A.R.L. față de respectivul conținut.

6.3. Materialele conținute în acest website sunt furnizate fără garanții de vreun fel din partea RAȚIU&RAȚIU S.P.A.R.L. RAȚIU&RAȚIU S.P.A.R.L. nu își asumă nici un fel de răspundere expresă sau implicită în ceea ce privește acuratețea și completitudinea informațiilor, textelor, graficelor, link-urilor sau oricăror elemente conținute în aceste materiale. RAȚIU&RAȚIU S.P.A.R.L. își rezervă dreptul de a face modificări, corecturi în acest site, precum și îmbunătățiri ale informațiilor conținute în acest site, în orice moment și fără notificare prealabilă. Informațiile de pe site-ul rațiu.ro pot conține greșeli tehnice, de tehnoredactare.

7. Legislatia si jurisdictia aplicabile

7.1. Utilizarea website-ului nostru rațiu.ro este guvernată de legislația română.

7.2. Orice neînțelegere care decurge din sau în legătură cu folosirea site-ului web rațiu.ro, dacă nu va putea fi soluționată amiabil, va fi supusă spre soluționare instanțelor judecătorești competente.